Bài viết đăng trên tạp chí Trí thức và Phát triển số ra đầu tháng 6/2016 vừa qua ghi lại tấm lòng trân trọng của nhà báo dành cho tấm lòng hướng thiện của HAVICO.

Bình luận:
0/5 (0 Reviews)
CHIA SẺ